Thanh toán

Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Việt Nam

Việt Nam

Đơn hàng của bạn

Sản phẩmTổng
Women Balance Q (Hwa Ae Rak) 120 viên  × 1 3.250.000
Tạm tính3.250.000
Giao hàng Giao hàng miễn phí
Tổng3.250.000
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

    • Tên Tài khoản: Đỗ Quốc Duy
    • Số tài khoản: 0071000714023
    • Tên Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh quận 5

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách chính sách riêng tư.